محسن معتمدی (بازرگانی نیک نهاد) - 12798

محسن معتمدی

بازرگانی نیک نهاد

44%
جزئیات...
نام :

محسن معتمدی

نام تجاری :

بازرگانی نیک نهاد

کد کاربری :

f24-12798

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

بازرگانی نیک نهاد

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،اصفهان

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

×