حکمت فولاد ایرانیان (عموزاده) - 12797

حکمت فولاد ایرانیان

عموزاده

44%
جزئیات...
نام شرکت :

حکمت فولاد ایرانیان

نام مدیر عامل :

عموزاده

کد کاربری :

f24-12797

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

حکمت فولاد ایرانیان

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،خميني شهر

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

میلگرد آجدار