مهسا محمدیان

شرکت پردیس صنعت

44%
نام :

مهسا محمدیان

نام تجاری :

شرکت پردیس صنعت

کد کاربری :

f24-12793

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 03136208617
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

شرکت پردیس صنعت تولید و فروش انواع شمش 03136208617

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،نايين کوهپایه . شهرک صنعتی کوهپایه

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

شمش

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

شمش

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

شرکت پردیس صنعت تولید و فروش انواع شمش 03136208617

فایل های ضمیمه :