چت

آگهی های خرید شهبازی - 12773

لوله مانیسمان
14 آذر، 1401 2 سال پیش

خریدار مانیسمان

خریدار لوله مانیسمان رده 20 با مشخصات درج شده در عکس میباشیم.

لوله گالوانیزه
02 مرداد، 1401 2 سال پیش

خریدار لوله گالوانیزه

لوله گالوانیزه یک اینچ ترجیحا ساوه 480 متر خریداریم.

لوله مانیسمان
24 آذر، 1400 3 سال پیش

خریدار لوله مانیسمان و گالوانیزه

خریدار لوله مانیسمان 6 اینچ به ضخامت 7.2 با دنده و بوشن فابریک PLS = یکصدو بیست متر ( 120) لوله گالوانیزه 6 اینچ به ضخامت حداقل 5.5 م م = 360 متر لوله گالوانی ...

لوله صنعتی
14 آذر، 1400 3 سال پیش

خریدار لوله آتشخوار استیل اوکراینی

خریدار لوله آتشخوار استیل اوکراینی با مشخصات ارسالی به تعداد 226 شاخه می باشیم.

×