نام :

محمد قاسمی

نام تجاری :

فولاد کوهپایه

کد کاربری :

f24-12772

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 03146412103
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

دفتر کارخانه فولاد کوهپایه 03146412103

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،نايين

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

03146412103

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

نبشی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

ناودانی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :

درخواست خرید محمد قاسمی

مشاهده بیشتر