احسان دشت آبادی (صنعت دنده) - 12763

احسان دشت آبادی

صنعت دنده

44%
جزئیات...
نام :

احسان دشت آبادی

نام تجاری :

صنعت دنده

کد کاربری :

f24-12763

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 03538248656
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

صنعت دنده

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

يزد ،يزد

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

مشخصات:

تولید قطعات چرخ دنده

×