نام :

احسان دشت آبادی

نام تجاری :

صنعت دنده

کد کاربری :

f24-12763

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 03538248656
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

صنعت دنده

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

يزد ،يزد

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

تولید قطعات چرخ دنده

فایل های ضمیمه :

آگهی های خرید احسان دشت آبادی

مشاهده بیشتر

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید