چت

آگهی های خرید الماسی (بستاب بنا) - 12755

میلگرد
10 آذر، 1400 2 سال پیش

خرید میلگرد آجدار

خرید میلگرد آجدار سایزهای : 10به میزان12 تن 12 به میزان 27 تن 16 به میزان 78/5 تن 20 به میزان 97 تن 25 به میزان 49/5 تن

×