الماسی (بستاب بنا) - 12755

الماسی

بستاب بنا

44%
جزئیات...
نام :

الماسی

نام تجاری :

بستاب بنا

کد کاربری :

f24-12755

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

بستاب بنا 09171862525

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

كهگيلويه وبويراحمد ،كهگيلويه

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

مشخصات:

تامین کننده پتروشیمی

×