نام :

الماسی

نام تجاری :

بستاب بنا

کد کاربری :

f24-12755

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

بستاب بنا 09171862525

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

كهگيلويه وبويراحمد ،كهگيلويه

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

تامین کننده پتروشیمی

فایل های ضمیمه :

آگهی های خرید الماسی

مشاهده بیشتر

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید