چت

الماسی (بستاب بنا) - 12755

نام :

الماسی

نام تجاری :

بستاب بنا

کد کاربری :

f24-12755

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

بستاب بنا 09171862525

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

كهگيلويه وبويراحمد ،كهگيلويه

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ارائه خدمات

مشخصات:

ارائه خدمات

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

مشخصات:

تامین کننده پتروشیمی

×