نام :

امید جلالی

نام تجاری :

فروشگاه مهرابی

کد کاربری :

f24-12723

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

خرید و فروش گرد آلیاژی CK45 و MO40 . یزد

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،اصفهان

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

فلزات آلیاژی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

گرد آلیاژی CK45 MO40 . یزد

فایل های ضمیمه :

اعلام موجودی امید جلالی

مشاهده بیشتر