امید جلالی (فروشگاه مهرابی) - 12723

امید جلالی

فروشگاه مهرابی

44%
جزئیات...
نام :

امید جلالی

نام تجاری :

فروشگاه مهرابی

کد کاربری :

f24-12723

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

فروش گرد آلیاژی CK45 و MO40 . یزد

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،اصفهان

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

فلزات آلیاژی

مشخصات:

گرد آلیاژی CK45 MO40 . یزد

×