صفاهان پارس سیلیس

خانم مینا جهانگیر

44%
نام شرکت :

صفاهان پارس سیلیس

نام مدیر عامل :

خانم مینا جهانگیر

کد کاربری :

f24-12722

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

شرکت بازرگانی صفاهان پارس سیلیس تامین فرو آلیاژها و تامین مواد اولیه ریخته گری در کشور 09137117300

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،اصفهان خیابان فردوسی . نبش خیابان منوچهری

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

مواد اولیه خام

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

تامین فرو آلیاژها و تامین مواد اولیه ریخته گری در کشور

فایل های ضمیمه :