نام شرکت :

آبتین تجارت فولاد ونداد

نام مدیر عامل :

دایمی

کد کاربری :

f24-12691

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 05137606667
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

آبتین تجارت فولاد ونداد تهیه و توزیع کلیه مقاطع فولادی ورقهای سیاه گیلان و مبارکه و اهواز و ... روغنی و گالوانیزه

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

خراسان رضوئ ،مشهد

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :

اعلام موجودی آبتین تجارت فولاد ونداد

مشاهده بیشتر