گروه ملی صنعتی فولاد ایران (نادر جعفر یوسفی) - 12689

گروه ملی صنعتی فولاد ایران

نادر جعفر یوسفی

44%
جزئیات...
نام شرکت :

گروه ملی صنعتی فولاد ایران

نام مدیر عامل :

نادر جعفر یوسفی

کد کاربری :

f24-12689

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

گروه ملی صنعتی فولاد ایران

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

خوزستان ،اهواز

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

میلگرد آجدار

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

دسته محصول :

میلگرد کلاف

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

دسته محصول :

لوله مانیسمان

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

میلگرد آجدار

×