پناهی (آهن آلات) - 12676

نام :

پناهی

نام تجاری :

آهن آلات

کد کاربری :

f24-12676

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

تامین کننده ی مقاطع طویل: میلگرد . تیرآهن . قوطی . نبشی 09129564392

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

میلگرد آجدار

دسته محصول :

پروفیل

دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

دسته محصول :

نبشی

×