آگهی های خرید بهزاد عبدیان - 12671

فلزات آلیاژی ورق روغنی (سرد)
25 آبان، 1400 2 سال پیش

خریدار ورق dc06

خریدار ورق dc06 ضخامت 0/65و 0/67 و 70 عرض 1000 مقدار 200 برگ هستیم.

×