نام :

بهزاد عبدیان

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-12671

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

آذربايجان شرقي ،تبريز

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

نبشی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :

اعلام موجودی بهزاد عبدیان

مشاهده بیشتر

درخواست خرید بهزاد عبدیان

مشاهده بیشتر