چت

بهزاد عبدیان (بهزاد عبدیان) - 12671

بهزاد عبدیان

بهزاد عبدیان

51%
جزئیات...
نام شرکت :

بهزاد عبدیان

نام مدیر عامل :

بهزاد عبدیان

کد کاربری :

f24-12671

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن :
شناسه ملی :

14012637603

سال آغاز فعالیت :

1402

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

58546

توضیحات :

فروش صادرات

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

آذربايجان شرقي ،تبريز

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

نبشی

×