نام :

محمدزاده راوندی

نام تجاری :

محمدزاده

کد کاربری :

f24-12636

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

تامین انواع تیر آهن و میلگرد و قوطی و پروفیل 09140034197 کاشان جاده راوند

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،کاشان جاده راوند

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

پروفیل

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

میلگرد آجدار

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :

اعلام موجودی محمدزاده راوندی

مشاهده بیشتر