محمدرضاعطائی صانعی (عطائی صانعی) - 12584

محمدرضاعطائی صانعی

عطائی صانعی

49%
جزئیات...
نام :

محمدرضاعطائی صانعی

نام تجاری :

عطائی صانعی

کد کاربری :

f24-12584

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

تامین تیر آهن و میلگرد

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

خراسان رضوئ ،مشهد

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

میلگرد آجدار

دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

×