چت

عباسعلی نادری - 12578

نام :

عباسعلی نادری

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-12578

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن : 09123513875
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

09123513875

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

قم ،قم

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

مشخصات:

کوره . نورد میلگرد

×