کریمی (فراز آسمان) - 12568

کریمی

فراز آسمان

44%
جزئیات...
نام :

کریمی

نام تجاری :

فراز آسمان

کد کاربری :

f24-12568

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

مفتول گالوانیزه

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

مشخصات:

مفتول گالوانیزه

×