حمیدرضا رستمی (رستمی) - 12558

حمیدرضا رستمی

رستمی

50%
جزئیات...
نام :

حمیدرضا رستمی

نام تجاری :

رستمی

کد کاربری :

f24-12558

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

ساخت و ساز

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

میلگرد آجدار

مشخصات:

ساخت وساز ساختمانی

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

مشخصات:

ساخت و ساز

×