نام :

مهران

نام تجاری :

فرمانی

کد کاربری :

f24-12555

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

تامین کننده میلگرد آلیاژی 09194316273

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

فارس ،شيراز

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

فلزات آلیاژی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

میلگرد آلیاژی

فایل های ضمیمه :

اعلام موجودی مهران

مشاهده بیشتر