نام شرکت :

فولاد لاوین

نام مدیر عامل :

مظفری

کد کاربری :

f24-12531

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

فولاد لاوین تامین سنگ آهن فروش و خرید محصولات : آهن اسفجی ، کنسانتره میلگرد آجدار ورقهای اکسین و مبارکه شمش 09123722451

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

كرمان ،سيرجان معدن لاوین

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

آدرس دفتر :

تهران ،تهران

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

مواد اولیه خام

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

سنگ آهن از معدن لاوین سیرجان

فایل های ضمیمه :
خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

اکسین و مبارکه

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

میلگرد آجدار

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

شمش

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

مواد اولیه خام

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

کنسانتره آهن اسفجی

فایل های ضمیمه :

اعلام موجودی فولاد لاوین

مشاهده بیشتر