نام شرکت :

شاهین فولاد آسیا

نام مدیر عامل :

مصطفوی

کد کاربری :

f24-12529

وب سایت :

https://t.me/shahinfolad

ایمیل :

-

تلفن :
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

1399

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

3889

توضیحات :

شرکت شاهین فولاد آسیا فروش انواع .ورق. فولادی ( سیاه • روغنی • رنگی • گالوانیزه) فروش انواع ( تیرآهن • میلگرد • پروفیل • نبشی و ناودانی) *مصطفوی*

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،لنجان

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

میلگرد آجدار

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :