بهزاد جلیلی (قراضه ی فلزات) - 12521

بهزاد جلیلی

قراضه ی فلزات

44%
جزئیات...
نام :

بهزاد جلیلی

نام تجاری :

قراضه ی فلزات

کد کاربری :

f24-12521

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

فلزات رنگی . مس و الومنیوم و استیل انواع قراضه ی فلزات

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

البرز ،کرج

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

قراضه (ضایعات)

مشخصات:

انواع قراضه ی فلزات

دسته محصول :

استیل

مشخصات:

مس و الومنیوم و استیل

دسته محصول :

فلزات رنگی

مشخصات:

مس و الومنیوم و استیل 09052955672

×