یکتا آذین نمای سپاهان

غلامرضا اسدی

44%
نام شرکت :

یکتا آذین نمای سپاهان

نام مدیر عامل :

غلامرضا اسدی

کد کاربری :

f24-12515

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

ساختمانی و تولید ساندویج پنل.

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،اصفهان

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

تولید ساندویچ پنل

فایل های ضمیمه :