نام :

حسین کاظم لو

نام تجاری :

پارسه

کد کاربری :

f24-12514

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

پارسه پانچ انواع ورق روغنی و استیل با ضخامت 2 میل 09125130638

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران پارسه پانچ انواع ورق روغنی و استیل با ضخامت 2 میل 09125130638

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

انواع توری

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

پارسه پانچ انواع ورق روغنی و استیل با ضخامت 2 میل 09125130638

فایل های ضمیمه :
لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

پارسه پانچ انواع ورق روغنی و استیل با ضخامت 2 میل 09125130638

فایل های ضمیمه :

آگهی های خرید حسین کاظم لو

مشاهده بیشتر

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید