چت

سید علیرضا شریعتی

فولاد شریعتی

55%
جزئیات...

اعلام موجودی سید علیرضا شریعتی (فولاد شریعتی) - 12513

تولیدات و مصنوعات فلزی
05 خرداد، 1401 2 سال پیش

صورت بار تولیدات و مصنوعات فلزی 15 آذر (کد : 32901)

فولاد شریعتی فروش انواع قوطی و پروفیل صنعتی. لوله صنعتی، میلگرد صنعتی، شافت و ترانس 09179281526 07143327690

لوله صنعتی
05 خرداد، 1401 2 سال پیش

صورت بار لوله صنعتی 15 آذر (کد : 32900)

فولاد شریعتی فروش انواع قوطی و پروفیل صنعتی. لوله صنعتی، میلگرد صنعتی، شافت و ترانس 09179281526 07143327690

پروفیل
05 خرداد، 1401 2 سال پیش

صورت بار قوطی و پروفیل 15 آذر (کد : 32899)

فولاد شریعتی فروش انواع قوطی و پروفیل صنعتی. لوله صنعتی، میلگرد صنعتی، شافت و ترانس 09179281526 07143327690

میلگرد ساده
05 خرداد، 1401 2 سال پیش

صورت بار میلگرد ساده 15 آذر (کد : 32898)

فولاد شریعتی فروش انواع قوطی و پروفیل صنعتی. لوله صنعتی، میلگرد صنعتی، شافت و ترانس 09179281526 07143327690

تولیدات و مصنوعات فلزی
26 مهر، 1400 2 سال پیش

صورت بار تولیدات و مصنوعات فلزی 26 مهر (کد : 29564)

فولاد شریعتی فروش انواع قوطی و پروفیل صنعتی. لوله صنعتی، میلگرد صنعتی، شافت و ترانس 09179281526 07143327690

لوله صنعتی
26 مهر، 1400 2 سال پیش

صورت بار لوله صنعتی 26 مهر (کد : 29563)

فولاد شریعتی فروش انواع قوطی و پروفیل صنعتی. لوله صنعتی، میلگرد صنعتی، شافت و ترانس 09179281526 07143327690

پروفیل
26 مهر، 1400 2 سال پیش

صورت بار قوطی و پروفیل 26 مهر (کد : 29562)

فولاد شریعتی فروش انواع قوطی و پروفیل صنعتی. لوله صنعتی، میلگرد صنعتی، شافت و ترانس 09179281526 07143327690

میلگرد ساده
26 مهر، 1400 2 سال پیش

صورت بار میلگرد ساده 26 مهر (کد : 29561)

فولاد شریعتی فروش انواع قوطی و پروفیل صنعتی. لوله صنعتی، میلگرد صنعتی، شافت و ترانس 09179281526 07143327690

×