محمود انصاری

انصاری

44%
جزئیات...

اعلام موجودی محمود انصاری (انصاری) - 12503

ورق روغنی (سرد)
26 مهر، 1400 1 سال پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) 26 مهر (کد : 29584)

انصاری تهیه و توزیع ورق گالوانیزه و روغنی و گرم انواع تیر آهن و میلگرد و نبشی و قوطی و پروفیل 09121231302

ورق گالوانیزه و رنگی
26 مهر، 1400 1 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی 26 مهر (کد : 29583)

انصاری تهیه و توزیع ورق گالوانیزه و روغنی و گرم انواع تیر آهن و میلگرد و نبشی و قوطی و پروفیل 09121231302

ورق گرم (سیاه)
26 مهر، 1400 1 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 26 مهر (کد : 29582)

انصاری تهیه و توزیع ورق گالوانیزه و روغنی و گرم انواع تیر آهن و میلگرد و نبشی و قوطی و پروفیل 09121231302

میلگرد آجدار
26 مهر، 1400 1 سال پیش

صورت بار میلگرد آجدار 26 مهر (کد : 29581)

انصاری تهیه و توزیع ورق گالوانیزه و روغنی و گرم انواع تیر آهن و میلگرد و نبشی و قوطی و پروفیل 09121231302

تیرآهن (IPE)
26 مهر، 1400 1 سال پیش

صورت بار تیرآهن (IPE) 26 مهر (کد : 29580)

انصاری تهیه و توزیع ورق گالوانیزه و روغنی و گرم انواع تیر آهن و میلگرد و نبشی و قوطی و پروفیل 09121231302

×