محمود انصاری (انصاری) - 12503

محمود انصاری

انصاری

44%
جزئیات...
نام :

محمود انصاری

نام تجاری :

انصاری

کد کاربری :

f24-12503

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

انصاری تهیه و توزیع ورق گالوانیزه و روغنی و گرم انواع تیر آهن و میلگرد و نبشی و قوطی و پروفیل 09121231302

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

پروفیل

دسته محصول :

نبشی

دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

دسته محصول :

میلگرد آجدار

دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

×