یاسر خراسانی

آهن آلات فجر شوشتر

44%
نام :

یاسر خراسانی

نام تجاری :

آهن آلات فجر شوشتر

کد کاربری :

f24-12500

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

آهن آلات فجر شوشتر

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

خوزستان ،شوشتر

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

سیم و سایر مفتول ها

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

میلگرد آجدار

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :