قدیمی (پترو نیرو صبا) - 12382

قدیمی

پترو نیرو صبا

44%
جزئیات...
نام :

قدیمی

نام تجاری :

پترو نیرو صبا

کد کاربری :

f24-12382

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 02188674968 ،
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

پیمانکار پالایشگاهها

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

مشخصات:

پیمانکار پالایشگاهها

×