متال مهر آیرون (محمدی) - 12365

متال مهر آیرون

محمدی

44%
جزئیات...
نام شرکت :

متال مهر آیرون

نام مدیر عامل :

محمدی

کد کاربری :

f24-12365

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

متال مهر آیرون پروفیل و میلگرد و اسلب صادراتی و شمش تحویل فوب بندر عباس

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

مواد معدنی

دسته محصول :

شمش و تختال

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

قوطی و حلب بهداشتی

مشخصات:

پروفیل و لوله داربستی ورق سیاه داخلی

دسته محصول :

نورد گرم

مشخصات:

کلاف گرم سیاه و گالوانیزه صادراتی و داخلی

دسته محصول :

گالوانیزه گرم

مشخصات:

مفتول گالوانیزه صادراتی

دسته محصول :

سایر

مشخصات:

تامین پروفیل جهت صادرات

×