حسینی

شرکت خدمات عمومی فولاد ایران

44%
نام :

حسینی

نام تجاری :

شرکت خدمات عمومی فولاد ایران

کد کاربری :

f24-12352

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

بازرگانی ورق سیاه، روغنی ، قلع اندود ،

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران خ خواجه عبدالله

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

ورق سیاه فولاد مبارکه

فایل های ضمیمه :