چت

آگهی های خرید رستمی (شرکت صبا) - 12280

سیم و سایر مفتول ها
10 شهریور، 1400 3 سال پیش

خریدار مفتول گالوانیزه یا استیل

خریدار مفتول گالوانیزه یا استیل قطر 0.2 میلیمتر تا 0.6 میلیمتر میزان حداقل 500 کیلو

×