نام :

رستمی

نام تجاری :

شرکت صبا

کد کاربری :

f24-12280

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 02165361230
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

تولید شلنگ

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،شهريار

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

ساخت قطعه و قالب فلزی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

تولید شلنگ های دستشویی

فایل های ضمیمه :

آگهی های خرید رستمی

مشاهده بیشتر

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید