نام شرکت :

نورد استقلال (آهن حسنلو )

نام مدیر عامل :

سعید حسنلو

کد کاربری :

f24-12268

وب سایت :

https://t.me/Ahanehasanloo

ایمیل :

-

تلفن : 02155106000 ، 02155107000
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

نورد استقلال (آهن حسنلو ) تامین نبشی و ناودانی با فاکتور رسمی انواع تسمه 8-10-12-15-20 حسنلو 02155106000

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

نبشی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

ناودانی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :

اعلام موجودی نورد استقلال (آهن حسنلو )

مشاهده بیشتر