مهدی بابادی (بابادی) - 12266

مهدی بابادی

بابادی

44%
جزئیات...
نام :

مهدی بابادی

نام تجاری :

بابادی

کد کاربری :

f24-12266

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

تامین ورق سرد

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

البرز ،کرج

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

×