فولاد برش حدید (محمد جواد مرادی) - 12265

فولاد برش حدید

محمد جواد مرادی

49%
جزئیات...
نام شرکت :

فولاد برش حدید

نام مدیر عامل :

محمد جواد مرادی

کد کاربری :

f24-12265

وب سایت :

https://t.me/foladboresh

ایمیل :

-

تلفن : 03133690788 ،
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

فولاد برش حدید خرید فروش انواع ورق گالوانیزه و انواع ورق رنگی و روغنی وسیاه میلگرد و تیراهن و توری و پیچ و پشم شیشه و خدمات برشکاری و.... 03133694190-99

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،اصفهان

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

انواع برشکاری فلزات

×