غضنفری (پیمانکار) - 12264

غضنفری

پیمانکار

44%
جزئیات...
نام :

غضنفری

نام تجاری :

پیمانکار

کد کاربری :

f24-12264

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

ساخت و ساز

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

فارس ،شيراز

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

مشخصات:

ساخت و ساز

×