دفتر آهن آلات اعتماد (حمیدرضا عابدی نیا) - 1226

دفتر آهن آلات اعتماد

حمیدرضا عابدی نیا

42%
جزئیات...
نام شرکت :

دفتر آهن آلات اعتماد

نام مدیر عامل :

حمیدرضا عابدی نیا

کد کاربری :

f24-1226

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 03135805577
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

اصفهان ،اصفهان خیابان معراج هفتون چهارراه گاز

توضیحات :

ساعات کاری : شماره تماس : 35805577

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

پروفیل

دسته محصول :

نبشی

دسته محصول :

نبشی