نام :

بیات

نام تجاری :

سوله سازان

کد کاربری :

f24-12218

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

سوله سازان

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سوله سازی و سازه‌های فلزی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :

آگهی های خرید بیات

مشاهده بیشتر

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید