نام :

محسن سالان

نام تجاری :

اهن الات امير

کد کاربری :

f24-12208

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 02155533149 ،
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

خرید و فروش ورق های درجه دو

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

ورق درجه دو و فول هارد

فایل های ضمیمه :

درخواست خرید محسن سالان

مشاهده بیشتر