چت

نوین مصالح ساختمانی کارا

محمد میراحمدی

44%
جزئیات...

آگهی های خرید نوین مصالح ساختمانی کارا (محمد میراحمدی) - 12202

میلگرد
07 شهریور، 1400 3 سال پیش

خرید میلگرد

نیازمند میلگرد A2 سایز 10 به مقدار 1 بندیل می باشم.

نبشی
07 شهریور، 1400 3 سال پیش

خرید نبشی

خریدار نبشی 4 سبک و سنگین از هر کدام یک بندیل می باشم.

×