چت

نوین مصالح ساختمانی کارا (محمد میراحمدی) - 12202

نوین مصالح ساختمانی کارا

محمد میراحمدی

44%
جزئیات...
نام شرکت :

نوین مصالح ساختمانی کارا

نام مدیر عامل :

محمد میراحمدی

کد کاربری :

f24-12202

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن :
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

نوین مصالح ساختمانی کارا 09171802977

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

فارس ،خنج

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

میلگرد

دسته محصول :

نبشی

×