نوین مصالح ساختمانی کارا

محمد میراحمدی

44%
نام شرکت :

نوین مصالح ساختمانی کارا

نام مدیر عامل :

محمد میراحمدی

کد کاربری :

f24-12202

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

نوین مصالح ساختمانی کارا 09171802977

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

فارس ،خنج

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

میلگرد آجدار

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

نبشی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :

درخواست خرید نوین مصالح ساختمانی کارا

مشاهده بیشتر