ميلاد سليمانى (سليمانى) - 12184

ميلاد سليمانى

سليمانى

44%
جزئیات...
نام :

ميلاد سليمانى

نام تجاری :

سليمانى

کد کاربری :

f24-12184

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

مصنو عات فلزی

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

مشخصات:

تولید دسته فلزی طی و دسته جارو

×