رضا فراهانی

آهن آلات فراهانی

48%
نام :

رضا فراهانی

نام تجاری :

آهن آلات فراهانی

کد کاربری :

f24-12172

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

ساخت فرفوژه

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

مرکزي ،اراک

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

تولیدات و مصنوعات فلزی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

ساخت فرفوژه

فایل های ضمیمه :

درخواست خرید رضا فراهانی

مشاهده بیشتر