نام :

اکبری پور

نام تجاری :

اکبری پور

کد کاربری :

f24-12170

وب سایت :

-

ایمیل :

Mohsenakbaripour@yahoo.com

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

1385

توضیحات :

انواع ورق. گرم . سرد . اسید . گالوانیزه . آجدار . روغنی

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،شهريار

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

ورق آجدار

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :