مدیریت و توسعه تامین تجهیزات صنعت ایرانیان

امیرحسین یوسفی

45%
نام شرکت :

مدیریت و توسعه تامین تجهیزات صنعت ایرانیان

نام مدیر عامل :

امیرحسین یوسفی

کد کاربری :

f24-12124

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 02166743745
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

1398

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

.ابزارآلات صنعتی و سنگ و سنباده

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران حسن آباد

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

ابزار آلات صنعتی

فایل های ضمیمه :

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید