مدیریت و توسعه تامین تجهیزات صنعت ایرانیان (امیرحسین یوسفی) - 12124

مدیریت و توسعه تامین تجهیزات صنعت ایرانیان

امیرحسین یوسفی

45%
جزئیات...
نام شرکت :

مدیریت و توسعه تامین تجهیزات صنعت ایرانیان

نام مدیر عامل :

امیرحسین یوسفی

کد کاربری :

f24-12124

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 02166743745
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

1398

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

.ابزارآلات صنعتی و سنگ و سنباده

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران حسن آباد

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

مشخصات:

ابزار آلات صنعتی

×