مهدی ناصحی

درخشان صنعت سپاهان

44%
نام :

مهدی ناصحی

نام تجاری :

درخشان صنعت سپاهان

کد کاربری :

f24-12119

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 03142725194
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

ساخت جرثقیل سقفی.

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،نجف آباد

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

تولیدات و مصنوعات فلزی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

جرثقیل سقفی

فایل های ضمیمه :

درخواست خرید مهدی ناصحی

مشاهده بیشتر