زارع

ماشین سازی ابتکار صنعت یزد

49%
نام :

زارع

نام تجاری :

ماشین سازی ابتکار صنعت یزد

کد کاربری :

f24-12092

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

ماشین سازی ابتکار صنعت یزد

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

يزد ،يزد

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

ماشین سازی ابتکار صنعت

فایل های ضمیمه :

آگهی های خرید زارع

مشاهده بیشتر

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید